x

שכחתי סיסמא

הזינו את כתובת הדוא”ל איתה נרשמתם לאתר ואנו נשלח לכם סיסמא חדשה

כניסה לחברות
שכחתי סיסמא

משתמש קיים

שכחתי סיסמא

הרשמה לאתר למשתמש חדש

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה

x

שכחתי סיסמא

הזינו את כתובת הדוא”ל איתה נרשמתם לאתר ואנו נשלח לכם סיסמא חדשה

  

הצטרפו למועדון הרעיונאים שלנו

והישארו מעודכנים בכל הרעיונות והפרסים

כבר נרשמתי

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

1.1. סעיף זה, יבהיר לך את האופן בו האתר ו/או מי מטעמו אוסף ומשתמש במידע שנאסף ובמידע שהגולשים באתר עשויים למסור ו/או לקבל מהאתר במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים אותם האתר מציע (להלן: "מדיניות הפרטיות").

1.2. מובהר בזאת כי השימוש באתר מותר לתושבי ישראל בלבד.

1.3. מסירת מידע פעילה

כאמור, כתנאי לשימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או להשתתפות במבצעים, יתבקשו הגולשים להירשם לאתר ו/או לשירות ובמסגרת זו למסור לאתר פרטים מזהים אודותם. מובהר בזאת כי, המשתמשים אינם חייבים למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או לחברה ומסירתם תיעשה על פי רצונם בלבד ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי שימוש של האתר.

במסגרת חלק מהשירותים המוצעים על ידי האתר, יפתחו לגולשים אשר רישומם אושר על ידי החברה בכפוף לתנאי השימוש באתר, חשבונות משתמש בהם יוכלו הגולשים להשתמש בהתאם להנחיות המופיעות בשירות ובתנאי השימוש של האתר.

הכניסה לחשבון המשתמש, נעשית באמצעות שם המשתמש והסיסמה אשר ניתנו לגולשים בעת רישומם.

1.4. איסוף מידע

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמרו במאגר המידע של החברה, לשם ביצוע של, בין היתר, אחת ו/או יותר מן המטרות הבאות:

- ביצוע פעילות האתר, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם הגולשים;

- קידום פעילויות אשר האתר מארגן בעצמו או בשיתוף עם צדדים שלישים;

- איסוף מידע אודות הגולשים והרגלי הגלישה והשימוש שלהם באתר, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם, למטרות סטטיסטיות, בחינת איכות הגלישה והשימוש באתר וכו';

- איסוף מידע על ידי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם מכל מקור וגורם חוקי, וביצוע כל שימוש חוקי במידע לרבות ניצולו לשירותים ו/או אתרים שהחברה מפעילה.

עצם מסירת המידע על ידי הגולשים לאתר מקנה הרשאה מפורשת לחברה ו/או למי מטעמה לביצוע כל הפעולות המפורטות לעיל, בכפוף לתנאי השירות של האתר.

1.5. עיון, תיקון ושינוי מידע הנאגר במאגר המידע

הגולשים זכאים לעיין בעצמם או על ידי בא-כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה כזה, במידע עליהם המוחזק במאגר המידע. אם נמצא כי מידע כאמור אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או אם הינם מעוניינים כי מידע מסוים הקשור אליהם ימחק ממאגר המידע, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם להוראות הדין.

1.6. אמצעי הגנה

האתר והחברה נוקטים אמצעים להגנה על מידע מזוהה שנמסר על הגולשים, מפני אובדן, שימוש ו/או שינוי ו/או חשיפה בלתי מורשים. יחד עם זאת, על הגולשים להיות מודעים לכך ששימוש באינטרנט לעולם אינו מבטיח הגנה מלאה ועל הגולשים לשקול בזהירות בטרם קבלת החלטה לגבי הנתונים והמידע שבכוונתם להעביר לאתר.