x

שכחתי סיסמא

הזינו את כתובת הדוא”ל איתה נרשמתם לאתר ואנו נשלח לכם סיסמא חדשה

כניסה לחברות
שכחתי סיסמא

משתמש קיים

שכחתי סיסמא

הרשמה לאתר למשתמש חדש

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה

x

שכחתי סיסמא

הזינו את כתובת הדוא”ל איתה נרשמתם לאתר ואנו נשלח לכם סיסמא חדשה

  

הצטרפו למועדון הרעיונאים שלנו

והישארו מעודכנים בכל הרעיונות והפרסים

כבר נרשמתי

תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר www.fidbek.co.il (להלן: "האתר").
האתר מנוהל ומופעל על-ידי מאיה פינקס וגורמים מטעמה (להלן: "החברה").
בכל שאלה או בקשה הנוגעת לתנאי שימוש אלו בפרט ו/או לשימוש באתר בכלל, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר .
הגלישה והשימוש באתר ובכלל זה העלאה ו/או הורדה של תכנים לאתר ומהאתר ושימוש בשירותים השונים המוצעים בו מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. היה ואינך מסכים לתנאי שימוש אלו, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת או פרסום כל הודעה מוקדמת ותנאים חדשים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.

בתנאי שימוש אלה, למונחים הבאים תהא המשמעות הרשומה לצידם:
"הצעות": רעיונות והצעות אשר מעלים הגולשים באתר במסגרת מבצע מסוים בנוגע למוצרים, שיטות עבודה ו/או כל דבר אחר אשר האתר ו/או לקוח של החברה ביקש את חוות דעתו של הציבור לגביו.
"מציע": משתמש רשום אשר הציע הצעה.
"מבצע": תוכנית לקבלת הצעות אשר הועלתה על ידי האתר.
"תוכן" או "תכנים": מידע מכל מין וסוג, ובין היתר תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם מכל פורמט שהוא (מסמך, תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
"שירותים": כל השירותים המוצעים באתר מפעם לפעם.

1. כללי
1.1. האתר פונה לציבור הרחב בשם לקוחות החברה לקבלת רעיונות והצעות צרכניים, על מנת לשקול את ההצעות והרעיונות הראויים וליישמם במסגרת סלי המוצרים ו/או השירותים של לקוחותיה השונים של החברה.
1.2. האתר מספק פלטפורמה ללקוחותיו המאפשרת להם לפנות לציבור להביע את רעיונותיו בנוגע למוצרים ו/או שירותים קיימים או עתידים של לקוחות האתר, מתוך מטרה שהרעיונות השיווקיים המוצלחים יאומצו על ידי לקוחות החברה ויוצעו לכלל הצרכנים.

2. הסכמה
בעצם השימוש באתר הגולשים מקבלים על עצמם את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות של האתר באופן שהדבר יחשב כהסכמה מצדם, לכל דבר ועניין, לכל התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. כל מסירת מידע במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים אותם האתר מציע כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות ובהתאם לתנאי השימוש של האתר.

3. מדיניות פרטיות
החברה מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מתוארת בהמשך מסמך זה. הואיל ותנאי השימוש באתר לרבות מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר יכולים להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולעיין בהם מעת לעת. 

4. רישום והשימוש באתר
4.1. הציבור אינו מחויב להירשם לאתר על מנת לגלוש בו ולבחון את ההצעות המועלות על ידי הגולשים, לקוחות החברה והאתר. רישום (על ידי מילוי כתובת אי-מייל תקפה, שם משתמש וסיסמה), ביצוע login, והסכמה לתנאי שימוש אלו נדרשים על מנת לפרסם רעיונות והצעות, להגיב על רעיונות והצעות שהועלו לאתר ולעדכן פרטי משתמש. לתשומת הלב: יש לרשום משתמש אחד עבור כל כתובת אי-מייל, שם משתמש או סיסמה. החברה תנהג בכל מידע אישי בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. [יש הציב קישור למדיניות הפרטיות בסעיף 9]
4.2. החברה רשאית לסרב לאשר שם משתמש או כתובת אי-מייל, הנמצאות כבר בשימוש, המתחזות לאדם אחר, שייכות לאדם אחר, מפרות זכויות היוצרים או זכות אחרת של כל אדם, שהינן וולגאריות, פוגעות או שהחברה החליטה, לפי שיקול דעתה, לדחות.
4.3. באמצעות הרישום לאתר, הפונה מצהיר כי כל המידע המפורסם בפרופיל שלו הינו מדויק, נכון, אמיתי ומלא. החברה רשאית לסיים את השתתפות הפונה אם פריט מידע כלשהו נמצא כלא נכון, שגוי, לא עדכני או חסר.5. רישיון
5.1. הינך מעניק לחברה וללקוחותיה רישיון נצחי (שאינו מוגבל בזמן), בלתי חוזר, בלעדי, ללא תמורה כלשהי להשתמש ו/או לבדוק כל רעיון, הצעה או כל חומר אחר המועלה על ידך לאתר, ללא כל מגבלות, אישור או הודעה, לך או לכל צד שלישי (להלן: "הרישיון"). הרישיון יכלול, ללא כל מגבלות, את הזכות הבלתי חוזרת לשחזר, להכין יצירות נגזרות, לשלב עם חומרים אחרים, לשנות, לתרגם, להפיץ עותקים, להציג, להתיר רישיון לשימוש בחומרים ולהעברת כל הזכויות הנלוות להם לכל מטרה שהיא ולכל צד שלישי, בכל אמצעי מדיה וללא מגבלת זמן.
5.2. מובהר כי מציע הצעה מוותר בזאת באופן גורף ובלתי חוזר על כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות מוסריות כלשהן בהצעה, בין אם ההצעה נבחנה, יושמה ו/או פורסמה על ידי החברה ו/או מי מלקוחותיה ובין אם לאו ולמציע לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כספית או אחרת בנוגע אליהן.
5.3. הרישיון יאפשר לחברה ו/ללקוחותיה להשתמש בחלקים מתוך החומרים שפרסמת, להקליט מחדש או לערוך כל קובץ שמע או תמונה, לשכתב כל חומר שפורסם על ידך ו/או לשלב בין חומרים שונים, בין אם שנוצרו על ידי החברה ו/או לקוחותיה ובין אם שהתקבלו ברישיון על ידי צד שלישי. כל תוצאת שימוש כאמור, תהיה שייכת לחברה ובבעלותה ולא תהיה לך כל זכות ולא תהיה כפופה לאישורך או לתשלום או לפיצוי מצד החברה.
5.4. הינך מצהיר כי כל החומרים שאתה מעלה: (1) הינם מקוריים שלך; ו-(2) אינך מפר ולא תפר כל זכות של כל צד שלישי שהוא או כל חוק מקומי או זר, כולל זכויות מידע, פרטיות, יוצרים,קניין רוחני וכיו"ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור למציע ולדרוש את גובה נזקיה והוצאותיה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או בקשה מכל צד שלישי בטענה כי בפרסום ההצעה החברה עשתה שימוש בזכות קניינית של אותו צד שלישי לרבות הוצאות משפטיות ונזקים הנגרמים כתוצאה מהפסקת השימוש ברעיון כאמור.
5.5. באמצעות הרישום לאתר, אתה מכיר ומסכים בכך שהחברה ונציגיה עשויים ליצור בעצמם או לקבל הצעות או רעיונות דומים או זהים לאלו שפרסמת באתר, או בערוצים או באמצעים שונים. הינך מוותר בזאת על כל טענה שיכולה הייתה להיות לך, שיש לך או שתהיה לך בעתיד, על כך שהחומרים אשר התקבלו, נבדקו ו/או באו לידי שימוש על ידי החברה ונציגיה עשויים להיות דומים לאלו שלך.


6. העלאת רעיונות לחלק הכללי של האתר
6.1. 'החלק הכללי' של האתר משמש כפלטפורמה המיועדת להצגת רעיונות כללים של משתמשי האתר (להלן: "רעיונות כללים") ליזמים וחברות אשר יתכן ויהיו מעוניינים ליישם את אחד הרעיונות הכללים.
6.2. על אף האמור בתקנון זה, רעיונות כללים לא יפורסמו באתר אלא יוצגו לאותם יזמים וחברות אשר יבקשו לעיין בהם בכפוף לחתימה על הסכמי סודיות מתאימים.
6.3. רעיון כללי אשר ימצא מתאים, החברה תיזום היכרות בינו ובין היזם או החברה המתעניינת בכפוף לתנאים אשר יוסכמו בין הצדדים מפעם לפעם.
6.4. על האמור בתקנון, החברה לא תעביר ו/או תציג את הרעיונות הכללים לאף צד שלישי אלא בכפוף להוראות החוק והסכמי סודיות.
6.5. החברה לא תהא אחראית על כל נזק אשר יגרם לך במקרה והרעיון הכללי נחשף לפי הוראות תקנון זה או בכל דרך אחרת.

6.6 בקמפיינים השונים באתר יתקבלו רעיונות מקוריים בלבד ורק הם יזכו את הגולשים במתנות/בפרסים המוצעים בפעילויות השונות

6.7 רעיונות שאינם מקוריים, קיימים או שבתהליך הקמה לא יוכלו לזכות בפרס המוצע והחברה תוכל להציע למגישי רעיונות אלו הטבה כמחווה על  השתתפותם בפעילות

7. זכויות, התחייבויות ותגמול
7.1. החברה מבהירה כי ההצעות המועלות לאתר יהיו גלויות לכלל הגולשים. עם זאת, לחברה תעמוד הזכות לשיקול דעתה הבלעדי, שלא להציג באתר הצעות מסוימות מכל סיבה שהיא.
7.2. החברה תוכל, לשיקול דעתה הבלעדי, לא להביא הצעות מסוימות לבחירה והצבעת הקהל. מבלי לגרוע ממתן רישיון השימוש כמפורט להלן, למציעים אלו תהא רשאית החברה לפנות באופן ישיר ולהחתים את המציע בטופס חיסיון וסודיות והמציע יתחייב שלא לחשוף את ההצעה בפני כל גורם אחר עד לפרסומו על ידי החברה (אם יוחלט לפרסמו) ו/או עד להחלטה אחרת על ידי החברה.
7.3. באחריות המציעים לבחון את אופי התגמול אשר יקבע באופן מיוחד לכל מבצע, אם בכלל, בגין רעיונותיהם אשר יועלו במסגרת המבצע ויבחרו על פי הכללים המפורטים לגבי כל מבצע ומבצע (להלן: "התגמול").
7.4. החברה תפנה אל המציע שאת רעיונו החליטה החברה ו/או לקוחותיה ליישם תוך [21] ימי עסקים מיום קבלת הרעיון ותעדכן אותו בדבר בחירת רעיונו. סכום התגמול, אם ימצא זכאי לו לפי תנאי המבצע, יועבר למציע תוך 30 מהראשון לחודש שלאחר יום מיום מתן ההודעה לפונה ('שוטף+30'). התגמול אינו ניתן להעברה. 
7.5. החברה רשאית, אך לא חייבת לקבוע מפעם לפעם תחרויות שונות אשר בגינם היא רשאית לקבוע תגמול לפי שיקול דעתה הבלעדי בנוסף. לגבי כל תחרות כזאת יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלו, התנאים והכללים אשר יפורסמו בקשר אליה.
7.6. יובהר כי המציעים אחראים לכל תשלום מס, אם נדרש, בגין כל תגמול לו יהיו זכאים. כמו כן, החברה תנכה מס במקור בגין כל סכום אשר יועבר לתשלום למציעים במידה והדבר נדרש בהתאם לחוקי המס במדינת ישראל.
7.7. לתשומת לבך: אם הצעתך מוגנת בפטנטים רשומים, או נמצאת בהליכי רישום כפטנטים, עלייך לציין עובדה זו בפני החברה בעת העלאת הרעיון/ההצעה. ובמידה והרעיון/ההצעה רשומים כפטנט על שמך, החברה מכירה בכך שרישום הפטנט לא מועבר בזאת על שמה. כל רישיון להשתמש בהצעה המוגנת בפטנט ו/או רכישת הזכויות תחת הפטנט יעשה בכתב בלבד ובמקרה זה מחויבויותיה של החברה יהיו רק אלו המצוינות בחוזה כאמור.
7.8. המציע מצהיר בזאת כי: (1) הוא קרא והבין את התנאים הנ"ל; (2) העלאת הצעה הינה וולונטרית לחלוטין; (3) הוא מכיר בעובדה כי כל תגמול יעשה לפי אך ורק הכללים המפורטים לגבי מבצע ספציפי (4) יעשה שימוש בפרטים שעמם נרשם על מנת לפנות אליו בכל פעם שתמצא סיבה לכך (הודעה על זכייה/אי-זכייה, הצעה להטבות וכיוב').

8. התנהגות באתר
8.1. על מנת לאפשר שיתוף דעות וידע באופן חופשי, ציבור הגולשים והמשתתפים באתר נדרש: (1) לנהוג בהגינות וסובלנות כלפי אחרים; (2) להימנע מפגיעה ברגשות אחרים ובין היתר, להקפיד על שמו הטוב, פרטיותו וכבודו של הזולת ולהימנע מביטויים פוגעניים כדוגמת איומים, השמצות, הטרדות, עלבונות, קללות ונאצות; (3) להעביר ביקורת בונה וחיובית; (4) להימנע מכל הבעת דעה בעלת אופי גזעני, מיני או מפלה; (5) אין להתחזות לאדם או גוף בדיוניים, או להשתמש בשם משתמש המפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף שהוא; (6) חל איסור להפיץ תוכנות עוינות, כדוגמת: וירוסים, ספאם, 'רוגלות' וכיו"ב. החברה תהיה רשאית למנוע פרסומים בלתי הולמים, תכנים בלתי חוקיים או לא רלוונטיים וכן להסירם מהאתר.
8.2. בשל אופייה הדינאמי של רשת האינטרנט, ההתקדמות הטכנולוגית, כמו גם שינויים רגולאטורים שהחברה פועלת על פיהן, תידרש החברה מעת לעת לבחון את תנאי השימוש באתר ולעדכנם בהתאם לנדרש. הודעה ברוח השינויים העתידיים ולוחות הזמנים ליישומם תופיע באתר ועל הגולשים להתעדכן מדי פעם בהוראות תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות של האתר.
8.3. בנוסף, החברה רשאית מעת לעת לשנות את מבנה האתר, עיצובו ומבנהו וזאת מבלי להודיע על כך מראש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או שירותים אשר הוענקו באמצעותו, כולם או מקצתם. עם הפסקת פעילות האתר תהיה רשאית החברה למחוק את כל החומרים בלא לשמור כל גיבוי ממהם ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
8.4. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא תקלות או שגיאות ולא תהיה לציבור הגולשים ו/או למציעים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תקלות או שגיאות כאמור, לרבות הפסקת פעילות האתר שתהיה נתונה בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
8.5. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את השתתפותו של כל מציע בכל עת ומכל סיבה שהיא.
8.6. מובהר כי תנאי שימוש אלו באים בנוסף לזכויות וחובות הגולשים באתר ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
8.7. מידע הנמסר לצורך הרשמה ישמר חסוי.
8.8. יצוין כי רובו של התוכן המתפרסם באתר, מקורו במציעים, ולכן יש להפעיל שיקול דעת לפני הסתמכות על תוכן זה. תוכן זה איננו ולא יכול להוות תחליף לבדיקה ועצה של מומחים ובעלי מקצוע. החברה אינה יכולה להתחייב כי כל תוכן המועלה/מתפרסם באתר הינו אמיתי, נכון, מהימן, שמיש ואינו מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות מוסריות כלשהן.
8.9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים אשר מוצגים ו/או הוצגו באתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים אשר מוצגים ו/או הוצגו באתר.
8.10. אין להציג תכנים שהורדו מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

8.11 אתר פידבק וצוותו אינו אחראי על המתנות /פרסים המוצעים ע"י החברות המשתתפות בקמפיינים, ו/או על זמן שליחתן ואופן הגעתן לזוכים.

8.12 אתר פידבק וצוותו אינו אחראי על כשלים טכנולוגים והשלכותיהם - אי הסרה מרשימת התפוצה, בעיות בהרשמה, אי קבלת רעיונות או כל מידע אחר שאובד בשל בעיות טכנולוגיות לכל סוגיהן

 9. שיפוי
החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה, בעקבות הפרת תנאי השימוש על ידי מי מהגולשים באתר.

10. מדיניות הפרטיות
10.1. סעיף זה, יבהיר לך את האופן בו האתר ו/או מי מטעמו אוסף ומשתמש במידע שנאסף ובמידע שהגולשים באתר עשויים למסור ו/או לקבל מהאתר במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים אותם האתר מציע (להלן: "מדיניות הפרטיות").
10.2. מובהר בזאת כי השימוש באתר מותר לתושבי ישראל בלבד.
10.3. מסירת מידע פעילה
כאמור, כתנאי לשימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או להשתתפות במבצעים, יתבקשו הגולשים להירשם לאתר ו/או לשירות ובמסגרת זו למסור לאתר פרטים מזהים אודותם. מובהר בזאת כי, המשתמשים אינם חייבים למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או לחברה ומסירתם תיעשה על פי רצונם בלבד ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי שימוש של האתר.
במסגרת חלק מהשירותים המוצעים על ידי האתר, יפתחו לגולשים אשר רישומם אושר על ידי החברה בכפוף לתנאי השימוש באתר, חשבונות משתמש בהם יוכלו הגולשים להשתמש בהתאם להנחיות המופיעות בשירות ובתנאי השימוש של האתר.
הכניסה לחשבון המשתמש, נעשית באמצעות שם המשתמש והסיסמה אשר ניתנו לגולשים בעת רישומם.
10.4. איסוף מידע
הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמרו במאגר המידע של החברה, לשם ביצוע של, בין היתר, אחת ו/או יותר מן המטרות הבאות:
- ביצוע פעילות האתר, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם הגולשים;
- קידום פעילויות אשר האתר מארגן בעצמו או בשיתוף עם צדדים שלישים;
- איסוף מידע אודות הגולשים והרגלי הגלישה והשימוש שלהם באתר, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם, למטרות סטטיסטיות, בחינת איכות הגלישה והשימוש באתר וכו';
- איסוף מידע על ידי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם מכל מקור וגורם חוקי, וביצוע כל שימוש חוקי במידע לרבות ניצולו לשירותים ו/או אתרים שהחברה מפעילה.
- עצם מסירת המידע על ידי הגולשים לאתר מקנה הרשאה מפורשת לחברה ו/או למי מטעמה לביצוע כל הפעולות המפורטות לעיל, בכפוף לתנאי השירות של האתר.
10.5. עיון, תיקון ושינוי מידע הנאגר במאגר המידע
הגולשים זכאים לעיין בעצמם או על ידי בא-כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה כזה, במידע עליהם המוחזק במאגר המידע. אם נמצא כי מידע כאמור אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או אם הינם מעוניינים כי מידע מסוים הקשור אליהם ימחק ממאגר המידע, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם להוראות הדין.
10.6. אמצעי הגנה
האתר והחברה נוקטים אמצעים להגנה על מידע מזוהה שנמסר על הגולשים, מפני אובדן, שימוש ו/או שינוי ו/או חשיפה בלתי מורשים. יחד עם זאת, על הגולשים להיות מודעים לכך ששימוש באינטרנט לעולם אינו מבטיח הגנה מלאה ועל הגולשים לשקול בזהירות בטרם קבלת החלטה לגבי הנתונים והמידע שבכוונתם להעביר לאתר.

11. דין וסמכות שיפוט
11.1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב- יפו.
11.2. מובהר, כי הניסוח בהסכם זה מנוסח בלשון זכר אולם למען הסר ספק יובהר, כי הדבר נובע מטעמי נוחיות בלבד וכי התכנים כולם מיועדים לשני המינים גם יחד.


12. פניות לצוות האתר
לפניות לצוות האתר וחברה בכל נושא ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות של האתר באמצעות דף צרו קשר, או דרך הודעה פרטית בעמוד הפייסבוק של החברה, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

 

 תקנון פעילות אתר גבאי (GA-BUY)

הפרסים אינם כוללים את דמי המשלוח

אין כפל מבצעים

ט.ל.ח

תקנון פעילות דוריס דיזיין

בניית אתר תדמית רספונסיבי (מותאם למובייל) מבוסס תבנית גומלה\וורדפרס
עד 10 עמודים (כולל דף אודות, גלריה, סרטונים, צור קשר וכו..)
כולל בחירת 20 תמונות מבנק תמונות: http://www.stockunlimited.com.

תקף עד סוף 2017

לא כולל תכנים. חומרים המועברים ע"י הלקוח יהיו באחריותו הבלעדית

לא יתקבלו חומרים שאין עליהם זכויות/פוגעניים/לא איכותיים

 

תקנו פעילות - ענת פדידה - עיצוב גראפי

עיצוב הלוגו - 4 סקיצות ועד 3 סבבי תיקונים
עיצוב הקאבר - עד 2 סקיצות לבחירה

תקף עד סוף 2017

 

 

 

תקנון פעילות אתר AHISRAELI

 

 

 

המתנה אינה כוללת את מחיר המשלוח

 יתקבלו רעיונות מקוריים בלבד (רעיונות קיימים או שבתהליך הקמה יזכו את הגולשים בהטבה)

 רעיון שיתקבל כרעיון זוכה ויינתן מכמה גולשים יזכה את הגולש ששלח את הרעיון ראשון

החברה שומרת את הזכות להשתמש ברעיונות נוספים תמורת הפרס המוצע -50 ש"ח (במקרה בו יתקבלו מעל ל-5 רעיונות שונים)

 

נעמה - יפה לך טבעי

הפרסים המוצעים בקמפיין כוללים את מחיר המשלוח

4 מוצרים בשווי של כ- 250 ש"ח (כל זוכה מקבל מוצר בשווי של כ- 60 ש"ח כולל משלוח)